Tècnics de Sorea reparen la canonada d’aigua del carrer Sant Joan