Tendència a la millora de la marxa dels negocis, segons la Cambra de Terrassa