Tensió per l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball