Territori i Sostenibilitat licita la redacció del Pla de mobilitat del Vallès