‘Testimoni de càrrec’, d’Agatha Christie, arriba a La Sala