‘Testimoni de càrrec’, èxit de la temporada a Barcelona, arriba al teatre La Sala