Tombada una moció del PP perquè les entitats que reben ajuts públics signin un codi ètic