Tots els grups municipals demanen que s’obri un servei d’urgències pediàtriques