Tots els semàfors de Rubí incorporaran elements sonors per a persones invidents l’any 2021