Un 5,4% de la població a Rubí compta amb certificat de discapacitat