Un correaigua i bars al Castell, entre les propostes de la Comissió de Festa Major