Un correaigües del Bòjum enceta la programació festiva del carrer Sant Jaume