Un petit cultiu de blat i guixes retorna Can Xercavins a l’Edat Mitjana