“Una ciutat amb tants potencials com Rubí, no es pot permetre el luxe d’estar quatre anys més aturada”