Una estudiant rubinenca, entre els premis Sambori de la comarca