Una professora de Rubí, entre els 50 millors docents d’Espanya