Una setantena de persones s’informen sobre la reclamació de la clàusula sòl