Una setantena de veïns s’impliquen en la segona edició de Barris al dia