Uns 800 alumnes de les escoles participen a les Rubimpíades