Urbanisme cassolà (o d’estar per casa): Els cables de les façanes