Valsos d’amor per iniciar ‘La clàssica als vespres’