Voluntaris de Protecció Civil i personal de la Brigada d’Obres es formen en atenció sanitària immediata