VR critica la reducció de la partida d’habitatge en la proposta de pressupost del govern local