VR demanarà al Ple habilitar sòl públic com a aparcament