VR proposa al Ple la redacció d’un Pla Director d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat