VR proposa crear un òrgan que fiscalitzi els processos de contractació d’empleats públics