VxR vol transformar la zona verda que envolta Can Fatjó