Xoquen amb una furgoneta robada contra un mur i es donen a la fuga a peu