54.272 rubinencs tenen dret a vot en les eleccions del 21 de desembre