55.055 rubinencs i rubinenques poden votar a les eleccions de diumenge