55.301 rubinencs i rubinenques tenen dret a vot aquest diumenge