80.000 euros per ajuts esportius destinats a infants i adolescents