Acord al Ple per instal·lar una trentena de semàfors adaptats per a persones invidents