Acord entre el Can Mir i la cooperativa ISOM per crear un equip de futbol amb els joves acollits