Acord entre l’Ajuntament i la Generalitat per construir l’escola del Bosc però encara sense data