ACR mostra com Can Balasc es prepara per rebre residus