Activitat per promoure l’ús de la bicicleta entre els infants de l’escola 25 de Setembre