Alentiment en el contagi de coronavirus a Rubí durant la darrera setmana