Alumnes de l’Aula d’acollida lliuren postals a la gent gran