“Em sento còmode amb qualsevol tècnica, però especialment amb el dibuix i la pintura”