Ana M. Martínez: “La gent gran amb dificultats socials ha de tenir garantides les atencions”