Normalitat en l’obertura dels col·legis electorals