Aprovada una moció perquè l’Ajuntament no cedeixi el seu superàvit a l’estat espanyol