Aprovada una nova moció que demana la redacció del Pla d’Equipaments