Aprovat definitivament el Pla d’Inversions de 7,8 milions d’euros