Aprovat el Pla d’atenció integral a les persones amb diversitat funcional