Aprovat el Pla de Cooperació per al Desenvolupament