Arbres caiguts i tapes de claveguera que han saltat, principals incidències del temporal de pluja i vent a la ciutat