Audicions i concerts de sardanes i música per a cobla