Augment de la freqüència de recollida del paper i el cartró a les urbanitzacions